Firma doo BRACA-COP se bavi eksploatacijom, preradom i prodajom, kao i transportom šljunka. Eksploatacija se vrši prema projektu- elaboratu za koji ima saglasnost od JVP Srbija Vode- Beograd.

Pored osnovne delatnosti šljunkare, doo BRACA-COP se bavi uslugama:
- mlevenje kamena i proizvodnja mlevenih agregata i rizle od 0 - 31 mm,
- iskopa,
- utovara
- trasporta,
- utovara i prizmiranje šecerne repe
- šljuncenja puteva i platoa,
- cišcenje i uredenje deponija

Za sve frakcije - materijale posedujemo ateste – certifikate.

Eksploataciono polje površine 3 hektara obiluje dovoljnim kolicinama materijala, cime možemo garantovati uredno snabdevanje kupaca kvalitetnim materijalom – DRINSKIM ŠLJUNKOM.

Ovim poslom bavimo se duži niz godina. Sa našim iskustvom i raspoloživom mehanizacijom garantujemo kvalitetnu uslugu. Naši proizvodi se prodaju u Macvi, širom Vojvodine i u Beogradu, što dokazuje veliki broj kupaca i firmi sa kojima saradujemo.
DOO BRACA-COP Bosut
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i trasport, uvoz-izvoz
22217 Bosut, ulica 10.mart br 81

tel/fax 022/687-419
mob. 063/532-551

Šljunkara i separacija- "Salaš"- Salaš Crnobarski 063/888-4992
bracacop@gmail.com