• Eksploatacija se vrši direktno iz sprudišta, iz korita reke Drine. Iskop se vrši rovokopacima , gde se dalje vrši utovar u kamione kojima se izvozi na deponiju .
 • Eksploatacija se vrši direktno iz sprudišta, iz korita reke Drine. Iskop se vrši rovokopacima , gde se dalje vrši utovar u kamione kojima se izvozi na deponiju .
 • Eksploatacija se vrši direktno iz sprudišta, iz korita reke Drine. Iskop se vrši rovokopacima , gde se dalje vrši utovar u kamione kojima se izvozi na deponiju .
 • Eksploatacija se vrši direktno iz sprudišta, iz korita reke Drine. Iskop se vrši rovokopacima , gde se dalje vrši utovar u kamione kojima se izvozi na deponiju .
 • Eksploatacija se vrši direktno iz sprudišta, iz korita reke Drine. Iskop se vrši rovokopacima , gde se dalje vrši utovar u kamione kojima se izvozi na deponiju .
 • Eksploatacija se vrši direktno iz sprudišta, iz korita reke Drine. Iskop se vrši rovokopacima , gde se dalje vrši utovar u kamione kojima se izvozi na deponiju .
 • Eksploatacija se vrši direktno iz sprudišta, iz korita reke Drine. Iskop se vrši rovokopacima , gde se dalje vrši utovar u kamione kojima se izvozi na deponiju .
 • Na deponiji se vrši deponovanje i dalja prerada, zatim prodaja i utovar prirodnog sljunka . Na deponiji je postavljena separacija za suvo sejanje i pranje šljunka, kapaciteta 80m3/h, koju pokrece agregat 200 kW .
 • Na deponiji se vrši deponovanje i dalja prerada, zatim prodaja i utovar prirodnog sljunka . Na deponiji je postavljena separacija za suvo sejanje i pranje šljunka, kapaciteta 80m3/h, koju pokrece agregat 200 kW .
 • Na deponiji se vrši deponovanje i dalja prerada, zatim prodaja i utovar prirodnog sljunka . Na deponiji je postavljena separacija za suvo sejanje i pranje šljunka, kapaciteta 80m3/h, koju pokrece agregat 200 kW .
 • Na deponiji se vrši deponovanje i dalja prerada, zatim prodaja i utovar prirodnog sljunka . Na deponiji je postavljena separacija za suvo sejanje i pranje šljunka, kapaciteta 80m3/h, koju pokrece agregat 200 kW .
 • Na deponiji se vrši deponovanje i dalja prerada, zatim prodaja i utovar prirodnog sljunka . Na deponiji je postavljena separacija za suvo sejanje i pranje šljunka, kapaciteta 80m3/h, koju pokrece agregat 200 kW .
 • Na deponiji se vrši deponovanje i dalja prerada, zatim prodaja i utovar prirodnog sljunka . Na deponiji je postavljena separacija za suvo sejanje i pranje šljunka, kapaciteta 80m3/h, koju pokrece agregat 200 kW .
 • Na deponiji se vrši deponovanje i dalja prerada, zatim prodaja i utovar prirodnog sljunka . Na deponiji je postavljena separacija za suvo sejanje i pranje šljunka, kapaciteta 80m3/h, koju pokrece agregat 200 kW .
 • Doziranje u usipni koš se vrši utovarivacima i kamionima .
 • Doziranje u usipni koš se vrši utovarivacima i kamionima .
 • Doziranje u usipni koš se vrši utovarivacima i kamionima .
 • Usipni koš sa trakastim dozatorom.
 • Šljunak dalje ide na primarno sito gde se suvim sejanjem odvaja iberlauf i primese, i dobijamo kvalitetan sejani šljunak od 0-30mm, koji se koristi u gradevinarstvu. Prosejani šljunak se prodaje kao gotov proizvod
 • Šljunak dalje ide na primarno sito gde se suvim sejanjem odvaja iberlauf i primese, i dobijamo kvalitetan sejani šljunak od 0-30mm, koji se koristi u gradevinarstvu. Prosejani šljunak se prodaje kao gotov proizvod
 • Šljunak dalje ide na primarno sito gde se suvim sejanjem odvaja iberlauf i primese, i dobijamo kvalitetan sejani šljunak od 0-30mm, koji se koristi u gradevinarstvu. Prosejani šljunak se prodaje kao gotov proizvod
 • U procesu pranja, sejani šljunak se drugim transporterom usmerava na glavno 3-etažno sito, dimenzija 5000x1700, motor 18kW, gde se vrši pranje cistom vodom iz bunara, protoka 1500l/min sa 120 dizni i sejanje na 4 frakcije.
 • U procesu pranja, sejani šljunak se drugim transporterom usmerava na glavno 3-etažno sito, dimenzija 5000x1700, motor 18kW, gde se vrši pranje cistom vodom iz bunara, protoka 1500l/min sa 120 dizni i sejanje na 4 frakcije.
 • U procesu pranja, sejani šljunak se drugim transporterom usmerava na glavno 3-etažno sito, dimenzija 5000x1700, motor 18kW, gde se vrši pranje cistom vodom iz bunara, protoka 1500l/min sa 120 dizni i sejanje na 4 frakcije.
 • Pranje i izdvajanje F 01-04 se vrši sa koficastim dehidratorom sa 54 kofice, kapaciteta 40m3/h, koji garantuje kvalitetnu frakciju.
 • Pranje i izdvajanje F 01-04 se vrši sa koficastim dehidratorom sa 54 kofice, kapaciteta 40m3/h, koji garantuje kvalitetnu frakciju.
 • Pranje i izdvajanje F 01-04 se vrši sa koficastim dehidratorom sa 54 kofice, kapaciteta 40m3/h, koji garantuje kvalitetnu frakciju.
 • F I 0-4mm.
  Transport gotovih frakcija se vrši trakastim transporterima u odvojene boksove.
 • F II 4-8mm.
  Transport gotovih frakcija se vrši trakastim transporterima u odvojene boksove.
 • F III 8-16mm.
  Transport gotovih frakcija se vrši trakastim transporterima u odvojene boksove.
 • F IV 16-31,5mm.
  Transport gotovih frakcija se vrši trakastim transporterima u odvojene boksove.
 • Sertifikat
 • Sertifikat
 • Sertifikat
 • Mlinsko postrojenje se sastoji od prijemnog koša sa dozatorom, dozirne trake sa elektromagnetom, mlina SBM-V8 110 kw kapaciteta 30m3/h, transportnih traka i vibrosita. Mlin se koristi za mlevenje frakcije 16-31,5 mm i od nje se dobija mlevena rizla 0-31 mm na vibrositu možemo dobiti i frakciju 0-16 a materijal preko toga se trakom vraca na premeljavanje.

  Mlin se napaja strujom sa elektoragregata caterpilar 205 kwa i ima automatski i rucni režim rada. Kod automatskog režima upravljanje je kompjuterski. I sam vrši regulaciju kolicine materijala putem sondi, senzora i hidraulike.
 • Mlin se dozira utovarivacem frakcijom 16-31,5 mm i mlevenjem se dobija rizla od 0-31 mm
 • Prijemni koš sa dozatorom i elektromagnet za metal
 • Mlin se komanduje automatski, PLC i hidraulicno otvaranje i zatvaranje ulaznog grla, centralno podmazivanje
 • Mlin SBM-v8 motor 110 kw kapacitet 30m3/h
 • Rotor mlina
 • Komandna tabla sa razvodnim ormanom
 
 
 
DOO BRACA-COP Bosut
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i trasport, uvoz-izvoz
22217 Bosut, ulica 10.mart br 81

tel/fax 022/687-419
mob. 063/532-551

Šljunkara i separacija- "Salaš"- Salaš Crnobarski 063/888-4992
bracacop@gmail.com